За нас - ФЕМИЛИ ПАРТНЕР А.Д. Скопје


Беспрекорна едукација и врвна професионалност

          Вработените во продажбата на Фемили Партнер АД Скопје се луѓе со долгогодишно искуство во доменот на животното осигурување.
Нивното високо кариерно ниво е достигнато со залагање и успех во работењето.

 • Многубројните задоволни клиенти се гаранција за нашата стручност и професионалност
 • Давањето совети на нашите клиенти за видовите на долгорочните вложувања во животното
  осигурување е неодвоив дел од нашата работа, како и обезбедување доживотна финансиска
  сигурност


Филозофија на работењето

 • Приближување до желбите на клиентите и почитување на нивните потреби
 • Стручност, сериозност и професионалност
 • Врвно едуцирани кадри
 • Градење на клима на доверба со клиентите преку активна комуникација, како предуслов за успешна и трајна соработка
   
Grawe Logo

Граве Осигурување АД Скопје - Наш генерален партнер

          ГРАВЕ осигурување а.д. Скопје е дел од големото семејство Grazer Wechselseitige Versicherung AG со седиште во Грац, Австрија и со историја долга речиси два века. Традицијата, стабилноста и довербата, со поглед во далечната иднина, се основите на кои се гради успешното работење на ГРАВЕ во Македонија.

Граве осигурување АД Скопје

Контакт:

Маил: office@familypartner.mk
Телефон: +389 02 3 152 155

Адреса:

„Пиринска“ 23, 4. кат,
1000 Скопје
Македонија

Контактирајте не !